วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

มอบเกียรติบัตร นักเรียนต้นแบบคนดีศรีอาชีวะ (โครงการของหายได้คืน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *