วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

รองฝ่ายวิชาการและรองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนเดินให้กำลังใจครูผู้สอนและนักเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *