วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 นางสาวกุลริสา ตรีโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมชมและให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน Andaman Hotelier ณโรบินสันฉลอง โดยมีนักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะผสมเครื่องดื่มประเภท Andaman Mixologist มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 22 คน นักศึกษาของวิทยาลัยได้รับรางวัลในลำดับที่ 14 และ Andaman Flair Bartender มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 20 คน นักศึกษาของวิทยาลัยได้รางวัลลำดับที่ 6