วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และคณะผู้บริหารร่วมพบปะพูดคุย รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต