วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2567 ดร. ปิยะมาศ ชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ครูภัทราภรณ์ เสือแก้ว ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร 5 องค์ประกอบ 35 ลำดับการเรียนรู้ระดับภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ณโรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง