วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 แผนกวิชาการโรงแรม

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565
รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
โดยขอแสดงความยินดีกับ
นายณัชพล บินอับดุลรามาน นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม
และครูผู้ควบคุม นางสาวกันยาวีร์ ชื่นเจริญวงศ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender