วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565
รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน ได้รับรางวัล 2 รายการ คือ

  1. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ฯ นายนครินทร์ ซุ่นแซ่ล้อ ปวช.2 กจ.
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ นายสุรศักดิ์ บริบาล ปวช.2 กจ.
    ครูผู้ควบคุม นางสุกัญญา ตันตระสกุลวงศ์