วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565
รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียน แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ระดับ ปวช. และปวส.
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
การแกะสลักผลไมพร้อมรับทาน และการจัดกระเช้าวันสงกรานต์