วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 แผนกวิชาศิลปกรรม (15 ธ.ค. 65)

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565
รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภท ศิลปกรรม
และขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาศิลปกรรม
ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบ
เพื่อสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากผ้าไทย
ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
ผู้เข้าแข่งขัน :
1.นายจิราพัฒน์ ชูศักดิ์ชินคุณ
2.นายภูรินทร์ กลิ่นจันทร์
3.นายธันวา หัสรังษี
4.นายพสธร กรุณา
5.นายจิรยุ ณ ตะกั่วทุ่ง
ควบคุมและฝึกซ้อมโดย นางสาวธนัชชา วิชิต
ภายใต้การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร