วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ประเภทดนตรีโฟล์คซอง

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565
รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา และครูผู้ควบคุม
ดนตรีโฟล์คซอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน