วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

🏅รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง 👇👇👇👇
🎯วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น.👉แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ขอรายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565
✍️ระดับภาค (ภาคใต้) ครั้งที่ 33 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
✍️โดยขอแสดงความยินดีกับ นายอรรถพล บำรุงผล นักเรียนระดับ ปวช.2 ห้อง 2 และครูผู้ดูแลการฝึกซ้อมทักษะ ตลอดจนนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
👉ในโจทย์ท่องเที่ยววิถีใหม่กับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 👉โดยมีคุณครู ณัฐรินีย์ พรหมรักษ์ ตำแหน่งครู คศ.1 เป็นผู้ฝึกฝนและดูแลการเข้าแข่งขันทักษะ Congratulations🎉🎊