วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (15 ธ.ค. 65)

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ขอรายงานผลการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวเบญจวรรณ มูลหน้อย ปวส.1 กท. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การเเข่งขัน ทักษะการนำเที่ยว สุดยอดมัคคุเทศก์ Tour guiding skill contest (ปวส.) ระดับภาค : ภาคใต้ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ทั้งนี้ นางสาวเบญจวรรณ มูลหน้อย ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นตัวเเทนไปเเข่งขันต่อในระดับชาติ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดระยอง ต่อไป ผู้ควบคุมทีม : ครูศุภกร สืบสาย