วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565
รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และครูผู้ควบคุม นางสาวิตรี บุญสิน
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย