วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ชมรมลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือวิสามัญ เหล่าสมุทร (ลูกเสือสมุทร) ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ และร่วมขบวนแปรอักษร ดำเนินงานโดยกองทัพเรือภาคที่ 3 ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พลับพลาที่ประทับ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต