วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ร่วมต้อนรับพลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในการเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนวิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับพลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมรราชูปถัมภ์และคณะ ในการเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 และเข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เพื่อการแนะแนวการศึกษาต่อในสถานศึกษาสายอาชีพ ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36