วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ร่วมพิธีเปิดการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต