วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ร่วมมอบเกียรติบัตรรางวัล “เยาวชนคนตงห่ออาชีวศึกษาภูเก็ต” ระดับสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร ร่วมมอบเกียรติบัตรรางวัล “เยาวชนคนตงห่ออาชีวศึกษาภูเก็ต” ระดับสถานศึกษา เพื่อแสดงความยินดีกับ นายอนุเทพ แซ่เจี่ย นักเรียนระดับชั้นปวช.3/1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และนายประวิทย์ สังข์เมือง นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/2 แผนกวิชาการบัญชี โดยมีคณะครูจากทั้งสองแผนกวิชา ร่วมรับมอบและถ่ายรูปด้วยกันในกิจกรรมเข้าแถว ภาคเช้า ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต