วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันครู ประจำปี 2562 พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลครูดีศรีอาชีวะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *