วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประชุมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครู และแจ้งนโยบายการบริหารเพื่อพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต