วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566นายวิทยา เกตชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมติดตามงาน งานการเตรียมความพร้อม โครงการ Asean Rok tvet mobility program ซึ่งนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนจะเดินทางมาเริ่มเรียนหลักสูตรการโรงแรม อาหารและโภชนาการ ณ ห้องประชุมไตรตรังวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต