วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคุณครูที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และนำคุณครูและนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนในโครงการ Asean Rok tvet mobility program รุ่นที่ 1 เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และในช่วงบ่ายนำนักศึกษาทัศนศึกษาโดยรอบบริเวณวิทยาลัย