วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566แผนกวิชาธุรกิจการบินวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมต้อนรับ คุณครูและนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตเพื่อเข้าศึกษาในโครงการ ASEAN ROK TVET Mobility Program รุ่นที่ 1 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติระบบทวิภาคีสมรรถนะสูงร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำด้านอาหาร ด้านโรงแรม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดล Education Hup (ศูนย์การศึกษานานาชาติ)นโยบายสู่การปฏิบัติ 5 นโยบายหลัก 11 นโยบายเร่งด่วน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต