วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการเสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ภายใต้กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมไตรตรัง อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต