วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ว่าร้อยตรีหญิงปวีณา บุญญานุพงศ์ หัวหน้าชมรมลูกเสือวิสามัญ นายชยุตม์ พุทธรุ่งโรจน์ นางสาวมีนา สาลี ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ได้นำนักเรียนจำนวน 136 คน เยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติร่วมศรชล ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ท่าเทียบเรืออ่าวน้ำลึก จังหวัดภูเก็ต