วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าแผนกวิชา และคณะครู ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อเชื่อมโยงสมรรถนะอาชีพในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ”

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าแผนกวิชา และคณะครู ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อเชื่อมโยงสมรรถนะอาชีพในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ” ณ ห้องราไวย์ ชั้น 2 R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต