วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหาร คณะกรรมการประเมินโครงการฯ ร่วมประเมินกิจกรรม “ประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร แผนกวิชาการบัญชี”

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหาร คณะกรรมการประเมินโครงการฯ ร่วมประเมินกิจกรรม “ประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร แผนกวิชาการบัญชี” ดำเนินงานโดยชมรมวิชาชีพการบัญชี ณ ห้องพรหมเทพ 641 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต