วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และงานประขาสัมพันธ์ ร่วมนำเสนอการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และงานประขาสัมพันธ์ ร่วมนำเสนอการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต