วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อเชื่อมโยงสมรรถนะอาชีพในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R-Phuket Hotel