วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายงานพัฒนากิจการฯเป็นวิทยากรนำเสนองานนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ โครงการ 1 Vocation College 1 Health ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ภูเก็ต