วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมเดินทางกับคณะครู [นำโดย หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการท่องเที่ยว คุณครูเกศสุณีย์ สุขพลอย] และนักเรียน ระดับ ปวช.1 และ 2 (สังกัด แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว) เข้าศึกษาดูงาน ในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว ที่เป็นแบบอย่างเกี่ยวกับ “มาตรฐานทางการท่องเที่ยว” ณ บริษัทฉลอง ลาเท็กซ์, ธารธารา สปา, Tiger มวยไทย, หลินตาเซียน, ร้านทGEMS GAlllERY และ Ateena Cabaret