วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครูหัวหน้าแผนกวิชาสามัญ หัวหน้าหมวดวิชาภาษาอังกฤษ หัวหน้างานบุคลากร ให้การต้อนรับนางสาวจันทิมา คงกูล บุคลากรของวิทยาลัยฯ ที่สอบผ่านการคัดเลือก และเข้ารับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต