วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ครบรอบ 52 ปี สวท. ภูเก็ต18 กรกฎาคม 2566 โดยมีนางพัชราภรณ์ ชุมสุข ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต