วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณาบุญญานุพงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารได้เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังนโยบายการฝึกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต