วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมงานแถลงข่าวโครงการคนภูเก็ตปลูกผักกินเอง และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมงานแถลงข่าวโครงการคนภูเก็ตปลูกผักกินเอง และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศาลากลางหลังใหม่ จังหวัดภูเก็ต