วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 นายวิทยาเกตุชูผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปรายการ NBT sound

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 นายวิทยาเกตุชูผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปรายการ NBT sound คนไทยไม่ทิ้งกันถึงสถานการณ์การขาดแคลนกำลังคนหลังเศรษฐกิจฟื้นตัวจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 และการเตรียมกำลังคนสมรรถนะสูงสู่การเป็นเจ้าภาพภูเก็ต Expo