วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566นายวิทยา เกตชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานตาม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (การบริหารจัดการการโรงแรมการท่องเที่ยวและบริการ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ณ ห้องประชุมราไวย์อาคาร R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต