วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมขึ้นบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางอาชีพ สมรรถนะสูง กรณีศึกษา สถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต” เพื่อแนะแนวทางในการศึกษาต่อด้านการศึกษาสายอาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมจัดนิทรรศการ การศึกษายุคใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมขึ้นบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางอาชีพ สมรรถนะสูง กรณีศึกษา สถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต” เพื่อแนะแนวทางในการศึกษาต่อ ด้านการศึกษาสายอาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยงานแนะแนว คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนจากแผนกวิชา ร่วมจัดนิทรรศการ การศึกษายุคใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภายใต้โครงการสร้างศักยภาพ ผู้เรียนด้วยกิจกรรมงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน เพื่อสร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียม ในด้านการศึกษา และเพื่อการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน สายอาชีพ ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต