วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 นายอัครวิทย์ บุญใส นางสาวณัฐธิสา ชาติกระพัน และครูแผนกวิชาศิลปกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในโครงการ สื่อสร้างสรรค์ มรดกอันดามันสร้างชื่อ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จังหวัดภูเก็ต