วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิตพร้อมทั้งประชุมร่วมระหว่างวิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในการ “เพิ่มทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านท่องเที่ยว บริการ และกีฬากอล์ฟ” ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต