วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566คุณครู และบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันฉลองพระชนมายุครบ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณ วัดมงคลนิมิตร (พระอารามหลวง) ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต