วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมโครงการ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตในการนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “เยาวชนรักสถาบัน” ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมการประกวดจำนวน 7 คนผลการประกวดนักศึกษาของวิทยาลัยฯได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R Phuket Hotelวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต