วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “จังหวัดภูเก็ต รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก” และร่วมกล่าวคำปฎิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต และกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต (สวนหลวง ร.๙)