วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับโรงแรมไฮแอท รีเจนซี ภูเก็ต รีสอร์ทจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ส่งนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯแผนกวิชาที่เกี่ยวข้องร่วมฝึกประสบการณืวิชาชีพกับทางโรงแรมไฮแอท รีเจนซี ภูเก็ต รีสอร์ท ใน การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง พร้อมเข้าสูตลาดแรงงานสากลทันที หลังจากจบการศึกษา โดยมีนายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างานทวิภาคี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และคุณครูหัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาคหกรรม แผนกวิชาการโรงแรม ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเข้าร่วมในพิธีลงนาม ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี ภูเก็ต รีสอร์ท ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต