วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมงาน การจัดงานแถลงผลการส่งเสริมการศึกษา และการมีงานทำให้แก่นักเรียนนักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน “ศึกษาธิการ-แรงงาน ร่วมใจ สู่ไทยมีงานทำ” ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี