วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในการ ประเมิลผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566) ครูผู้ช่วย ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารรัษฎา