วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นตัวแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้ารับรางวัล “รมณีย์ ภูษาศิลป์ ถิ่นอันดามัน” ซึ่งเป็นรางวัล ยกย่ององกรณ์ที่ทำคุณประโยชน์ และสนับสนุนกิจกรรม ของกรมพัฒนาชุมชน โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมศาลากลางหลังใหม่ จังหวัดภูเก็ต