วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566นายวิทยา เกตชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมบุคลิกภาพนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม เตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต