วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดภูเก็ต สักการะองค์พ้อต่อกง ณ ศาลเจ้าพ้อต่อกง บ้านบางเหนียว อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต