วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นำนักศึกษาจากโครงการ “Asean-Rok Tvet Mobility Programme”เข้าฝึกประสบการณ์งานจริง ณ โรงแรม แกรนด์ กะตะ วีไอพี, โรงแรม วี กะตะ และโรงแรม เคเค ภูเก็ต