วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการประเมินร่วมคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับสถานศึกษา ณ ห้องไตรตรัง อาคารรัษฎา